Matematik åk 6

På dagens mattelektion för åk 6 startade vi med ett problem där vi skulle ta reda på hur många djur som var kaniner, ankor och marsvin av de 60 djuren som fanns. Vi visste att kaninerna var 16 fler än vad ankorna och marsvinen var tillsammans och att ankorna var fyra fler än marsvinen.

Vi fick då använda oss av en ny metod än vad vi använde när vi löste problemet med husen. Det var lite klurigt men alla klarade av att lösa det.

Fil 001 Fil 003(1) Fil 003(2) Fil 004(1) Fil 002(1)

Problemlösning

Igår startade vi med ett liknande problem i åk 5 respektive åk 6. Det som åk 5 gjorde gick ut på att ta reda på var fem personer bodde och vilket husdjur de hade. Åk 6 hade samma grund men skulle sedan även lista ut vilken hobby de hade som bodde hade. Det var ganska mycket text med information men det var inga problem alls.

Matte åk 5 Fil 004 Fil 001 Fil 000(2) Fil 006 Fil 000(1)

Hus åk 6

Fil 006 Fil 007 Fil 005(1) Fil 003 Fil 002(2) Fil 000