GOTD # 84

Det finns ingen faktatext till denna presentation utan istället inleder vi med att se en film. Vi har sedan jobbat enligt en variant av de Kooperativa strukturerna ”Lyssna och skriv” och ” En för alla, alla för en”. Eleverna har först fått se filmen och sedan har de med hjälp av alla sammanfattande stödord fått skriva ner vad de minns och tycker är viktigt under 7 minuter. Därefter har de två och två fått berätta under 5 minuter vad de skrivit för varandra och då även haft möjlighet att fylla på med nya saker de vill ha med. Som sista steg har de fått berätta för hela sin grupp (de sitter 4 o 4) vad de skrivit och få fått möjlighet att fylla på med ytterligare fakta från kompisarna.