Om

Vi är en klass med 26 elever som går i åk 5 och 6 på Ullvi skola i Leksand. Vår skolan är en F-6 skola med ca 84 elever.

Ett mål med bloggen är att vi ska kunna använda den som ett digitalt klassrum där vi dels kan publicera det vi gör men också kunna ta del av det våra pedagoger lägger ut som lektionsplaneringar och läxor.

Ett annat mål är att föräldrar på ett lätt sätt ska kunna ta del av vad vi gör i skolan på dagarna, men också att vi ska få lära oss mer om hur man kan använda den moderna tekniken på olika sätt som ett verktyg för kommunikation, kunskapssökande och lärande, samt att vi kan använda den som ett digitalt klassrum.

Arbetet med bloggen ska bygga på digitalt och kreativt lärande. När vi jobbar med bloggen så är det också en del av det entreprenöriella lärandet. Den är också till för att vi ska samla och dokumentera det vi gör.